Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/125/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2011r w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Tarnowskie Góry oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

2015-08-05 15:39:11
Uchwała Nr X/124/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/64/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry

2015-08-05 15:38:06
Uchwała Nr X/123/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Tarnowskie Góry zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

2015-08-05 15:36:57
Uchwała Nr X/122/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-08-05 15:35:21
Uchwała Nr X/121/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-08-05 15:33:25