Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-01-04 15:11:43
Uchwała Nr 4200/IV/248/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Miasta Tarnowskie Góry

2015-12-04 14:15:11
Uchwała Nr 4200/IV/246/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

2015-12-04 14:11:59
Projekt budżetu miasta Tarnowksie Góry na 2016 rok

2015-11-16 11:09:04
Uchwała Nr II/21/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok

2014-12-24 10:05:48