Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/IV/16/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tarnowskie Góry, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2015-01-29 09:36:30
Uchwała Nr 4200/IV/15/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 25.139.475 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Miasta Tarnowskie Góry.

2015-01-29 09:36:18