Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie wydatków budżetu miasta za III kwartał 2008 roku w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury

2008-11-21 14:48:42
Wykonanie dochodów budżetu miasta za III kwartał 2008 roku wg ważniejszych źródeł

2008-11-21 14:36:04
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu trytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 wrzesnia roku 2008

2008-11-21 14:29:50
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

2008-09-09 09:11:05
Wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2008 roku w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury

2008-08-28 13:47:09
Wykonanie dochodów budżetu miasta za I połrocze 2008 roku wg ważniejszych źródeł

2008-08-28 13:43:40
Wykonanie dochodów budżetu miasta Tarnowskie Góry w 2007 roku wg ważniejszych źródeł

2008-07-16 13:03:13
Wykonanie wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2007 rok w układzie realizowanych zadań z uwzglednieniem struktury

2008-07-16 13:02:09
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

2008-07-16 13:00:48
Wykonanie dochodów budżetu miasta w I kwartale 2008 roku wg ważniejszych źródeł

2008-07-16 12:59:48