Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na okres kadencji obejmującej lata 2016 – 2019

2015-09-24 14:21:37
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji obejmującej lata 2016 – 2019

2015-09-24 14:17:51
Projekt uchwały w sprawie: realizacji przez Gminę Tarnowskie Góry w partnerstwie z Powiatem Tarnogórskim projektu ,,Wszyscy razem'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej lX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe

2015-09-24 14:14:37
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2015-09-24 13:53:24
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości

2015-09-24 13:49:32
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 21 oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

2015-09-24 13:44:10
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu Papieskiego pod nazwą „SZUKAŁEŚ NAS JESTEŚMY”

2015-09-24 13:41:21
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowskich Górach ul. Litewska 6

2015-09-24 13:39:28
Projekt uchwały w sprawie zasad eksploatacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych wytworzonych w ramach Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza”

2015-09-24 13:36:18
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn.: „Remont dróg gminnych ul. Tylna nr drogi 649 063S w miejscowości Połomia Gmina Tworóg”

2015-09-24 13:17:22