Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/160/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne, w rejonie ulic: Świetlanej, Parkowej, L. Staffa, Małej, A. Puszkina, Kopalnianej w Tarnowskich Górach

2017-03-08 11:17:42
Uchwała Nr XI/159/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Śródmieście-Centrum, w rejonie ulic: Szybów, Małej, Szczęść Boże, S. Staszica w Tarnowskich Górach

2017-03-08 11:15:00
Uchwała Nr XI/158/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic: Francuskiej, Włoskiej, G. Morcinka, Saperów, Fińskiej, W. Janasa, Donieckiej, Pyskowickiej w Tarnowskich Górach

2017-03-08 11:06:09
Uchwała Nr XI/157/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic: Bałtyckiej i Łanowej w Tarnowskich Górach

2017-03-08 11:04:00
Uchwała Nr XI/165/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2015-10-05 13:12:46
Uchwała Nr XI/163/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nie przekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2015-09-30 11:23:09
Uchwała Nr XI/156/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-09-30 10:27:32
Uchwała Nr XI/155/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-09-30 10:26:20
Uchwała Nr XI/164/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.

2015-09-30 10:11:37
Uchwała Nr XI/162/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2015-09-30 10:09:17