Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XII/178/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na okres kadencji obejmującej lata 2016 – 2019

2015-10-15 11:20:55
Uchwała Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-10-08 08:07:39
Uchwała Nr XII/167/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-10-08 08:06:18
Uchwała Nr XII/177/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji obejmującej lata 2016 – 2019

2015-10-05 13:20:35
Uchwała Nr XII/176/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2015-10-05 13:19:03
Uchwała Nr XII/175/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości

2015-10-05 13:16:17
Uchwała Nr XII/174/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 21 oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

2015-10-05 12:47:02
Uchwała Nr XII/173/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu Papieskiego pod nazwą „SZUKAŁEŚ NAS JESTEŚMY”

2015-10-05 12:42:32
Uchwała Nr XII/172/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Tarnowskich Górach ul. Litewska 6

2015-10-05 12:36:38
Uchwała Nr XII/171/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad eksploatacji sieci i urządzeń kanalizacyjnych wytworzonych w ramach Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza”

2015-10-05 12:35:36