Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/190/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry

2015-10-29 14:35:21
Uchwała Nr XIII/189/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2016”

2015-10-29 11:23:25
Uchwała Nr XIII/188/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2015-10-29 11:20:39
Uchwała Nr XIII/187/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego

2015-10-29 11:19:18
Uchwała Nr XIII/186/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Mieszka I i Piotra Skargi

2015-10-29 11:18:37
Uchwała Nr XIII/185/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w rejonie ulic: Świetlanej, Parkowej, L. Staffa, Małej, A. Puszkina, Kopalnianej w Tarnowskich Górach

2015-10-29 11:10:00
Uchwała Nr XIII/184/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Śródmieście - Centrum w rejonie ulic: Szybów, Małej, Szczęść Boże, S. Staszica w Tarnowskich Górach

2015-10-29 11:08:50
Uchwała Nr XIII/183/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tarnowice w rejonie ulic: Francuskiej, Włoskiej, G. Morcinka, Saperów, Fińskiej, W. Janasa, Donieckiej, Pyskowickiej w Tarnowskich Górach

2015-10-29 11:07:34
Uchwała Nr XIII/182/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tarnowice w rejonie ulic: Bałtyckiej i Łanowej w Tarnowskich Górach

2015-10-29 11:06:43
Uchwała Nr XIII/181/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie przygotowania uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, na obszarze Gminy Tarnowskie Góry

2015-10-29 11:05:25