Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 432/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat

2015-11-26 12:57:35
Zarządzenie Nr 430/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat

2015-11-20 10:05:16
Zarządzenie Nr 422/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.11.2015r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem

2015-11-13 11:29:11