Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
numer data wpływu przedmiot petycji petycja komórka wiodąca termin odpowiedzi do data odpowiedzi odpowiedź forma złożenia
OR.152.14.1.2017 2017-05-10 Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017. Wydział Inwestycji i Remontów 2017-08-10 2017-07-20 elektroniczna
OR.152.61.1.2015 2015-11-04 wykonanie nawierzchni ul.Żeromskiego Wydział Organizacyjny 2015-11-26 pisemna
OR.152.6.1.2018 2018-01-25 Petycja w sprawie organizacji strefy kibica MŚ 2018 w piłce nożnej w mieście Tarnowskie Góry. Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta 2018-04-25 2018-02-15 elektroniczna
OR.152.6.2.2018 2018-03-21 Petycja w sprawie zaplanowania w budżecie na 2019 rok środków na realizację inwestycji pn. "Przebudowa odcinka ul. Myśliwskiej pomiędzy budynkami nr 11 i 17". Wydział Inwestycji i Remontów 2018-06-21 2018-04-13 pisemna
OR.152.6.3.2018 2018-04-30 Petycja w sprawie utwardzenia nawierzchnią bitumiczną drogi zlokalizowanej w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej i Rudnej, stanowiącej łącznik pomiędzy ulicą Górniczą i Rudną. Wydział Inwestycji i Remontów 2018-07-30 2018-06-06 pisemna
OR.152.6.4.2018 2018-05-04 Petycja w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach. Wydział Organizacyjny 2018-08-04 2018-07-30 elektroniczna
OR.152.6.5.2018 2018-05-04 Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych. Wydział Organizacyjny 2018-08-04 2018-07-11 elektroniczna
OR.152.6.6.2018 2018-07-05 Petycja w sprawie budowy nowego przedszkola oraz placu zabaw w dzielnicy Pniowiec. Wydział Organizacyjny 2018-10-05 2018-08-17 elektroniczna
OR.152.6.7.2018 2018-09-13 Petycja w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Wydział Gospodarki Miejskiej 2018-12-13 2018-12-07 elektroniczna
OR.152.6.8.2018 2018-09-20 Petycja w sprawie przystąpienia publicznych szkół podstawowych do V edycji Programu "Wzorowa Łazienka". Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia 2018-12-20 2018-09-26 elektroniczna