Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/194/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

2015-12-23 12:59:27
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-12-23 12:57:56
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku

2015-12-23 12:57:13
Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2015-12-10 14:25:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-12-10 14:24:58
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-12-10 14:24:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/480/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry

2015-12-10 14:23:17
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy Tarnowskie Góry

2015-12-10 14:21:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w Spółce o firmie: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz pokrycie nowych udziałów wkładem pieniężnym

2015-12-10 14:17:38
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników

2015-12-10 14:16:38