Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/217/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2016 roku

2016-01-07 12:11:43
Uchwała Nr XVI/216/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/194/2015 RadyMiejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

2016-01-07 12:10:41
Uchwała Nr XVI/215/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

2016-01-07 12:09:37
Uchwała Nr XVI/214/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2016-01-07 12:08:35
Uchwała Nr XV/206/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-12-29 15:09:11
Uchwała Nr XV/205/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-12-29 15:07:18
Uchwała Nr XV/204/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-12-29 15:06:21
Uchwała Nr XV/213/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników

2015-12-21 15:34:56
Uchwała Nr XV/212/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do Uchwały Nr XIV/202/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2016 rok

2015-12-21 15:33:18
Uchwała Nr XV/211/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres nieprzekraczający trzech lat na budynek pawilonu sportowego położonego przy ulicy Piotra Skargi w Tarnowskich Górach

2015-12-21 15:32:26