Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/IV/278/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026.

2016-12-27 11:17:07
Uchwała Nr 4200/IV/20/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tarnowskie Góry, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2016-01-27 09:21:36