Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/IV/279/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Miasta Tarnowskie Góry.

2016-12-27 11:22:07
Uchwała Nr 4200/IV/277/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

2016-12-27 11:13:43
Uchwała Nr 4200/IV/19/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 12.672.362 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Miasta Tarnowskie Góry

2016-01-27 09:23:45