Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 517/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-08 16:38:58
Zarządzenie Nr 518/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-08 16:37:48
Zarządzenie Nr 512/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-01 15:20:40
Zarządzenie Nr 514/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-01 15:18:07
Zarządzenie Nr 513/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-01 14:47:44
Zarządzenie Nr 516/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 r

2016-02-01 14:39:38
Zarządzenie Nr 515/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-01 14:35:39
Zarządzenie Nr 511/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.01.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 492/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - tj. maksymalnie na okres 4 lat

2016-01-27 09:27:45
Zarządzenie Nr 499/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 12.01.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-01-25 13:44:32
Zarządzenie Nr 503/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.01.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-01-25 13:41:55