Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 552/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.02.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-29 10:55:57
Zarządzenie Nr 551/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-29 10:54:56
Zarządzenie Nr 550/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.02.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-29 10:53:48
Zarządzenie Nr 549/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-29 10:52:45
Zarządzenie Nr 548/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.02.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 492/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2016-02-29 10:51:31
Zarządzenie Nr 545/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-25 15:22:54
Zarządzenie Nr 544/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-25 15:21:31
Zarządzenie Nr 547/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.02.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-25 12:54:04
Zarządzenie Nr 546/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 516/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-02-25 12:52:39
Zarządzenie Nr 543/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.02.2016 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej p.n. ,,Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. Turniej kosza – edycja XIII”

2016-02-24 12:29:50