Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXII/329/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia Zespołu Mieszkań Chronionych oraz wdrożenia lokalnego Programu Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych

2016-01-21 14:54:53
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów

2016-01-21 14:53:04
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2016-01-21 14:52:17
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koniecpol na dofinansowanie zadań związanych z budową wodociągów

2016-01-21 14:50:41
Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2016-01-21 14:47:52
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego

2016-01-21 14:37:27
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-01-21 14:35:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-01-21 14:35:02