Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVII/221/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2016-03-07 14:55:16
Uchwała Nr XVII/219/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-02-04 11:45:42
Uchwała Nr XVII/218/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wietoletniej Prognory Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-02-04 11:44:20
Uchwała Nr XVII/224/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/329/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia Zespołu Mieszkań Chronionych oraz wdrożenia lokalnego Programu Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych

2016-02-03 12:38:11
Uchwała Nr XVII/223/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2016-02-03 12:37:17
Uchwała Nr XVII/222/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koniecpol na dofinansowanie zadań związanych z budową wodociągów

2016-02-03 12:36:05
Uchwała Nr XVII/220/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego

2016-02-03 12:33:21