Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości usytuowanej przy ulicy Łącznej w Tarnowskich Górach

2016-02-29 15:42:14
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2016-02-18 15:35:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres nieprzekraczający trzech lat na budynek pawilonu sportowego położonego przy ulicy Armii Krajowej

2016-02-18 15:26:23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry

2016-02-18 15:23:46
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2015 rok

2016-02-18 15:22:21
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry w 2016 roku

2016-02-18 15:21:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2016-02-18 15:19:52
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów

2016-02-18 15:15:27
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Bolesława Śmiałego

2016-02-18 15:13:47
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Strzybnica i Rybna w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Grzybowej, K. Pułaskiego, 11-go Listopada, Racławickiej, J. Tuwima i Laryszowskiej

2016-02-18 15:11:49