Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVIII/239/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2016-03-03 08:39:10
Uchwała Nr XVIII/238/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-03-03 08:38:40
Uchwała Nr XVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-03-03 08:38:10
Uchwała Nr XVIII/236/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres nieprzekraczający trzech lat na budynek pawilonu sportowego położonego przy ulicy Armii Krajowej w Tarnowskich Górach

2016-03-03 08:37:39
Uchwała Nr XVIII/235/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości usytuowanej przy ulicy Łącznej w Tarnowskich Górach

2016-03-03 08:37:09
Uchwała Nr XVIII/234/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry

2016-03-03 08:36:40
Uchwała Nr XVIII/233/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2015 rok

2016-03-03 08:36:11
Uchwała Nr XVIII/232/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry w 2016 roku

2016-03-03 08:35:15
Uchwała Nr XVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2016-03-03 08:34:42
Uchwała Nr XVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów

2016-03-03 08:33:55