Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Jabłoniowa)

2016-03-17 14:26:32
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Lubosza)

2016-03-17 14:25:55
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2016-03-17 14:24:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2016

2016-03-17 14:22:31
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Pniowiec i Strzybnica w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Chemików, Jagodowej, Westerplatte, Poczty Gdańskiej, Borówkowej, Zagórskiej

2016-03-17 14:21:38
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach

2016-03-17 14:19:16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-03-17 14:18:57
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowskie Góry

2016-03-17 14:18:25
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-03-17 14:18:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-03-17 14:17:34