Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/243/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Pniowiec i Strzybnica

2016-04-21 14:23:06
Uchwała Nr XIX/241/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-04-04 10:27:21
Uchwała Nr XIX/240/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-04-04 10:25:14
Uchwała Nr XIX/245/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”

2016-04-04 10:22:26
Uchwała Nr XIX/242/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowskie Góry

2016-04-04 09:49:47
Uchwała Nr XIX/248/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Lubosza)

2016-04-04 09:48:02
Uchwała Nr XIX/247/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Jabłoniowa)

2016-04-04 09:46:03
Uchwała Nr XIX/246/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry

2016-04-04 09:44:38
Uchwała Nr XIX/250/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach

2016-04-04 09:40:15
Uchwała Nr XIX/249/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych

2016-04-04 09:39:25