Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 634/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.04.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 324/2015 z dnia 4 września 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

2016-05-24 09:41:36
Zarządzenie Nr 620/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.04.2016r. w sprawie realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach w 2016 roku.

2016-05-04 08:42:19
Zarządzenie Nr 624/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.04.2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 574/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.03.2016r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

2016-05-02 14:33:24
Zarządzenie Nr 608/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.04.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2011 z dnia 17.05.2011r. w/s szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

2016-05-02 14:26:55
Zarządzenie Nr 607/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.04.2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s naboru na wolne stanowisko pracy Z-cy Naczelnika w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

2016-05-02 14:18:39
Zarządzenie Nr 603/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.04.2016 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 pn. „Rycerski piknik”.

2016-05-02 13:41:07
Zarządzenie Nr 630/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-04-29 11:27:23
Zarządzenie Nr 635/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-04-29 10:32:57
Zarządzenie Nr 633/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-04-29 09:38:35
Zarządzenie Nr 631/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-04-29 09:37:23