Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach

2016-04-21 13:34:36
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-04-21 13:32:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej

2016-04-21 13:30:33
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2016-04-21 13:29:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości usytuowanej w Tarnowskich Górach przy ulicy Rzecznej.

2016-04-21 13:26:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości usytuowanych w Tarnowskich Górach przy ulicy Ks. Ignacego Siwca

2016-04-21 13:25:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Sielanka

2016-04-21 13:22:45
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Tarnowskich Górach na lata 2016 – 2018

2016-04-21 13:13:01
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 21 oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

2016-04-21 13:11:00
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Tarnogórskiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

2016-04-21 13:09:21