Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2016 r.

2017-01-13 08:20:42
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

2016-11-08 13:32:38
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANlE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FlNANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

2016-11-08 13:30:23
Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFlCYClE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

2016-11-08 13:29:19
Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

2016-11-08 13:28:30
Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

2016-11-08 11:50:32
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2016r.

2016-10-13 14:45:39
Rb-Z SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

2016-09-05 13:22:46
Rb-N SPRAWOZDANIE O STANlE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FlNANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec l kwartału 2016 roku

2016-07-27 13:37:48
Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFlCYClE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

2016-07-27 13:37:18