Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX/255/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2016-05-05 14:12:19
Uchwała Nr XX/259/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Sielanka

2016-05-05 14:07:14
Uchwała Nr XX/254/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2016-05-05 14:06:02
Uchwała Nr XX/253/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Osada Jana i Śródmieście – Centrum w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Słoneczników, Bytomskiej, Ogrodowej, Górniczej, Kard. S. Wyszyńskiego, T. Kościuszki, J. Korczaka i Ks. N. Bończyka

2016-05-05 13:48:40
Uchwała Nr XX/265/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach

2016-05-05 12:10:20
Uchwała Nr XX/264/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-05-05 12:08:13
Uchwała Nr XX/263/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej

2016-05-05 12:06:32
Uchwała Nr XX/262/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnetrznej

2016-05-05 12:05:35
Uchwała Nr XX/261/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości usytuowanej w Tarnowskich Górach przy ulicy Rzecznej

2016-05-05 12:03:10
Uchwała Nr XX/260/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości usytuowanych w Tarnowskich Górach przy ulicy Ks. Ignacego Siwca

2016-05-05 12:00:20