Zarządzenie Nr 653/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.05.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 492/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami 

 
 
 

Załączniki

653.pdf

Data: 2016-05-13 13:38:37 Rozmiar: 2.51M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 565
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Dominika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Dominika Krawczyk
Czas wytworzenia: 2016-05-13 13:37:14
Czas publikacji: 2016-05-13 13:38:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak