Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /Bukowa/

2016-05-19 13:41:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/244/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2016

2016-05-19 13:40:57
Projekt uchwały w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

2016-05-19 13:40:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu Aglomeracji Tarnowskie Góry

2016-05-19 13:38:55
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Tarnowskie Góry

2016-05-19 13:37:32
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Tarnowskie Góry

2016-05-19 13:36:57
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-05-19 13:36:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-05-19 13:35:39
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2015 rok

2016-05-19 13:34:58
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2015 rok

2016-05-19 13:34:17