Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-06-14 10:25:51
Uchwała Nr XXI/268/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-06-14 10:24:44
Uchwała Nr XXI/266/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2015 rok

2016-06-14 10:23:20
Uchwała Nr XXI/276/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnetrznej /Bukowa/

2016-06-01 13:07:39
Uchwała Nr XXI/275/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/244/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2016

2016-06-01 13:06:51
Uchwała Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych do kompleksowej i ostatecznej likwidacji zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach

2016-06-01 13:06:07
Uchwała Nr XXI/273/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

2016-06-01 13:05:24
Uchwała Nr XXI/272/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu Aglomeracji Tarnowskie Góry

2016-06-01 13:04:38
Uchwała Nr XXI/271/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Tarnowskie Góry

2016-06-01 13:03:41
Uchwała Nr XXI/270/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Tarnowskie Góry

2016-06-01 13:01:29