Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 702/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.06.2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1066/2014 z dnia 15.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia planów ewakuacji z budynków Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w sytuacji wystąpienia miejscowych zagrożeń.

2017-01-19 13:32:52
Zarządzenie Nr 693/2016 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.06.2016r. w sprawie reorganizacji w Gminie Tarnowskie Góry formacji obrony cywilnej, ich struktur organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań i wyposażenia

2016-07-20 12:35:04
Zarządzenie Nr 709/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-07-04 15:22:26
Zarządzenie Nr 708/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-07-04 15:19:56
Zarządzenie Nr 707/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-07-04 15:16:57
Zarządzenie Nr 706/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-07-04 15:14:55
Zarządzenie Nr 704/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-06-24 08:04:29
Zarządzenie Nr 703/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 492/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2016-06-24 08:03:05
Zarządzenie Nr 697/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.06.2016 w sprawie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskiech Górach ul. Rynek 4

2016-06-23 15:45:01
Zarządzenie Nr 699/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.06.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-06-23 09:46:12