Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-06-23 14:02:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/187/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego

2016-06-23 14:02:16
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-06-23 14:01:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-06-23 14:00:27
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Obwodnica i Olimpijczyków

2016-06-23 13:58:41
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

2016-06-23 13:56:34
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości

2016-06-23 13:55:42
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres II półrocza 2016 roku

2016-06-23 13:54:52
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-06-23 13:53:40