Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXII/286/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres II półrocza 2016 roku

2016-07-05 14:01:35
Uchwała Nr XXII/285/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Obwodnica i Olimpijczyków

2016-07-05 14:00:49
Uchwała Nr XXII/284/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości

2016-07-05 13:59:54
Uchwała Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości

2016-07-05 13:59:16
Uchwała Nr XXII/282/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-07-05 13:58:24
Uchwała Nr XXII/281/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/187/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 października 2015r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego

2016-07-05 13:57:35
Uchwała Nr XXII/280/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-07-05 13:56:41
Uchwała Nr XXII/279/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

2016-07-05 13:55:50
Uchwała Nr XXII/278/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-07-05 13:55:05
Uchwała Nr XXII/277/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-07-05 13:54:09