Zarządzenie Nr 710/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.07.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 492/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami 

 
 
 

Załączniki

710.pdf

Data: 2016-07-07 10:25:59 Rozmiar: 2.61M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 522
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Glomb
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Glomb
Czas wytworzenia: 2016-07-07 10:22:52
Czas publikacji: 2016-07-07 10:25:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak