Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 794/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.08.2016r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 492/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2016-09-01 13:39:09
Zarządzenie Nr 797/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.08.2016r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-09-01 12:40:59
Zarządzenie Nr 796/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.08.2016r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-09-01 12:39:37
Zarządzenie Nr 795/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.08.2016r w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-09-01 12:37:59
Zarządzenie Nr 791/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.08.2016r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-08-25 15:21:42
Zarządzenie Nr 790/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.08.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-08-25 15:20:40
Zarządzenie Nr 788/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.08.2016r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-08-23 14:11:53
Zarządzenie Nr 786/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.08.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-08-23 14:09:30
Zarządzenie Nr 787/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.08.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-08-23 14:07:41
Zarządzenie Nr 785/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.08.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-08-23 14:06:52