Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora samorządowej instytucji kultury „Pałac w Rybnej” w Tarnowskich Górach

2016-08-25 14:45:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-08-25 14:28:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-08-25 14:27:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-08-25 14:24:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2016-08-25 14:23:12
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

2016-08-25 14:22:16
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-08-25 14:21:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-08-25 14:20:21