Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/IV/151/2016 z dnia 23 września 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

2016-09-30 09:08:21
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2016 roku

2016-09-05 13:28:09
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku

2016-09-05 13:27:41
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Pałacu w Rybnej za I półrocze 2016 roku

2016-09-05 13:27:05
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Tarnogórskiego Centrum Kultury za I półrocze 2016 roku

2016-09-05 13:26:26
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „TOTU” za I półrocze 2016 roku

2016-09-05 13:25:14
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Tarnowskie Góry za I półrocze 2016 roku

2016-09-05 13:24:31
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za I półrocze 2016 roku

2016-09-05 13:14:29
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

2016-07-27 13:36:16
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANlE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FlNANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec Il kwartału 2016 roku

2016-07-27 13:34:13