Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV/298/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora samorządowej instytucji kultury „Pałac w Rybnej” w Tarnowskich Górach

2016-09-09 08:37:16
Uchwała Nr XXIV/297/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-09-09 08:36:37
Uchwała Nr XXIV/296/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-09-09 08:36:16
Uchwała Nr XXIV/295/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-09-09 08:35:46
Uchwała Nr XXIV/294/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2016-09-09 08:35:01
Uchwała Nr XXIV/293/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

2016-09-09 08:34:00
Uchwała Nr XXIV/292/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wniosku o ujęcie projektu pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku

2016-09-09 08:31:08
Uchwała Nr XXIV/290/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-09-09 08:29:21