Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach

2016-09-22 14:59:09
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie- Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Mieszka I i Piotra Skargi

2016-09-22 14:56:53
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości

2016-09-22 14:56:03
Projekt uchwały w sprawie postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finasowania gminnych inwestycji drogowych

2016-09-22 14:55:20
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych i Zespole Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach

2016-09-22 14:54:49
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2016-09-22 14:54:02
Projekt uchwały w sprawie usunięcia nazwy drodze

2016-09-22 14:53:43
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/436/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2016-09-22 14:53:13
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-09-22 14:51:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-09-22 14:51:30