Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości

2016-10-05 13:03:38
Uchwała Nr XXV/307/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2016-10-05 13:01:52
Uchwała Nr XXV/306/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Tarnowskie Góry w drodze komunalizacji

2016-10-05 13:01:10
Uchwała Nr XXV/305/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Mieszka I i Piotra Skargi

2016-10-05 13:00:22
Uchwała Nr XXV/304/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach

2016-10-05 12:59:26
Uchwała Nr XXV/303/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finasowania gminnych inwestycji drogowych

2016-10-05 12:57:58
Uchwała Nr XXV/302/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych i Zespole Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach

2016-10-05 12:57:18
Uchwała Nr XXV/301/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/436/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2016-10-05 12:56:27
Uchwała Nr XXV/300/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-10-05 12:55:26
Uchwała Nr XXV/299/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-10-05 12:45:13