Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/242/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowskie Góry

2016-10-21 14:47:41
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2016-10-21 14:46:48
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021

2016-10-21 14:45:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

2016-10-21 14:43:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach

2016-10-21 14:42:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Pałac w Rybnej

2016-10-21 14:41:20
Projekt uchwały w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2016-10-21 14:40:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2017”

2016-10-21 14:38:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/294/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2016-10-21 14:36:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

2016-10-21 14:34:15