Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/312/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 

2016-11-16 15:09:46
Uchwała XXVII/311/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry 

2016-11-16 15:08:55
Uchwała Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/242/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowskie Góry

2016-11-03 13:17:42
Uchwała Nr XXVII/324/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2016-11-03 13:16:59
Uchwała Nr XXVII/323/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/200/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry

2016-11-03 13:16:25
Uchwała Nr XXVII/322/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021

2016-11-03 13:15:43
Uchwała Nr XXVII/321/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

2016-11-03 13:13:59
Uchwała Nr XXVII/320/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach

2016-11-03 13:13:13
Uchwała Nr XXVII/319/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Pałac w Rybnej

2016-11-03 13:12:30
Uchwała Nr XXVII/318/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2016-11-03 13:11:29