Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 926.2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 568/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

2017-01-18 13:35:20
Zarządzenie Nr 894/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.11.2016r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem

2016-12-09 10:58:04
Zarządzenie Nr 925/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-06 09:33:28
Zarządzenie Nr 915/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-01 15:27:38
Zarządzenie Nr 924/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-01 13:37:53
Zarządzenie Nr 921/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-01 13:36:55
Zarządzenie Nr 920/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-01 13:35:58
Zarządzenie Nr 916/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-01 13:34:44
Zarządzenie Nr 923/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-01 13:32:53
Zarządzenie Nr 922/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-01 13:32:05