Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 894/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.11.2016r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem

2016-12-09 10:58:04
Zarządzenie Nr 905 /2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.11.2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 492/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2016-11-28 15:02:25