Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnowskie Góry

2019-02-08 10:05:49
Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnowskie Góry

2019-02-08 09:57:02
PROTOKÓŁ w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry oraz nadania jej statutu - wynik ankiet.

2018-10-17 08:51:41
PROTOKÓŁ w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry oraz nadania jej statutu.

2018-10-17 08:50:38
Zarządzenie Nr 1912/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry oraz nadania jej statutu

2018-10-04 15:14:36
Zarządzenie Nr 1911/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry oraz nadania jej statutu

2018-10-04 15:13:59
Protokół w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty

2018-10-02 15:07:03
Protokół w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty

2018-10-02 15:05:48
Zarządzenie Nr 1891/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.09.2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tarnowskie Góry projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty

2018-09-21 08:15:14
Zarządzenie Nr 1890/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.09.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty

2018-09-20 16:13:55