Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry na okres od dnia 01.01. 2017 r. do dnia 31.12. 2017 r.”

2016-11-24 15:53:25
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2016-11-24 13:48:14
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

2016-11-24 13:46:59
Projekt uchwały w sprawie usunięcia nazwy

2016-11-24 13:46:02
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2017 rok

2016-11-24 13:44:36
Projekt uchwały w sprawie określenia i przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru oferty

2016-11-24 13:41:33
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2016-11-24 13:37:40
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

2016-11-24 13:36:35
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

2016-11-24 13:35:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2016-11-24 13:34:45