Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 974/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.12.2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 p.n. „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju kultury fizycznej, w tym utrzymania bazy sportowej i prowadzenia zajęć sportowych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”

2017-02-07 12:55:40
Zarządzenie Nr 960.2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 568/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

2017-01-18 13:39:36
Zarządzenie Nr 959/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.12.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2017-01-11 13:08:30
Zarządzenie Nr 975/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.12.2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”

2016-12-30 14:08:36
Zarządzenie Nr 973 /2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-30 10:09:17
Zarządzenie Nr 972 /2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-30 10:06:51
Zarządzenie Nr 971 /2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-30 10:05:08
Zarządzenie Nr 970 /2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

2016-12-30 10:02:38
Zarządzenie Nr 967/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n. „Ferie zimowe w tarnogórskiej hali sportowej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima”

2016-12-29 11:16:14
Zarządzenie Nr 968/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n. „Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tarnowskie Góry”

2016-12-29 11:15:10