Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/326/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”.

2016-12-08 14:47:52
Uchwała Nr XXIX/331/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2016-12-08 13:45:49
Uchwała Nr XXIX/329/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budzetowej na 2016 rok.

2016-12-08 09:50:07
Uchwała Nr XXIX/328/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2016-12-08 09:48:02
Uchwała Nr XXIX/335/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

2016-12-07 09:28:16
Uchwała Nr XXIX/334/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie usunięcia nazwy.

2016-12-07 09:24:57
Uchwała Nr XXIX/333/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2017 rok.

2016-12-07 09:22:04
Uchwała Nr XXIX/332/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia i przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru oferty.

2016-12-07 09:20:09
Uchwała Nr XXIX/330/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

2016-12-07 09:15:03
Uchwała Nr XXIX/327/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 roku w wyrażenia zgody na objęcie akcji nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach i pokrycia akcji wkładem pieniężnym.

2016-12-07 09:13:22