Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXX/340/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok.

2017-01-02 10:03:21
Uchwała nr XXX/339/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2017-01-02 10:03:06
Uchwała nr XXX/338/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

2017-01-02 10:00:59
Uchwała nr XXX/337/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

2017-01-02 09:48:44
Uchwała nr XXX/336/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2017-01-02 09:48:15
Uchwała nr XXX/350/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 21 grudnia 2016 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2017 roku.

2016-12-29 09:49:24
Uchwała nr XXX/349/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 21 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2016-12-29 09:47:59
Uchwała nr XXX/348/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 21 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2016-12-29 09:47:26
Uchwała nr XXX/347/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 21 grudnia 2016 roku w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyrody.

2016-12-29 09:42:43
Uchwała nr XXX/346/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2016-12-29 09:41:07