Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2017 roku

2016-12-15 14:33:22
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2016-12-15 14:31:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2016-12-15 14:28:17
Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyrody

2016-12-15 14:27:11
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2016-12-15 14:25:38
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR XXV/302/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych i Zespole Mieszkań Chronionych w Tarnowskich Górach

2016-12-15 14:23:58
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

2016-12-15 14:18:28
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1 września 1939 r., w których wykonano remont: elewacji, fundamentów, dachu lub wykonano roboty budowlane polegające na ich dociepleniu

2016-12-15 14:17:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/331/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2016-12-15 14:15:24
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

2016-12-15 13:57:32