Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/III/249/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024

2017-12-18 10:25:27
Uchwała Nr 4200/III/10/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tarnowskie Góry, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2017-01-24 15:20:46